Privacy

Welke gegevens verzamelt Agenses over mij?
Agenses-Account, inschrijving en klantenservice
Wanneer u zich inschrijft om een app of website van Agenses te gebruiken, een Agenses-Account te maken of contact met ons op te nemen voor ondersteuning of andere aanbiedingen, verzamelt Agenses gegevens waarmee u wordt geïdentificeerd. Dit zijn gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres of betalingsgegevens. We kunnen soms ook andere gegevens verzamelen waarmee u niet wordt geïdentificeerd, zoals in welke typen apps u geïnteresseerd bent. Sommige van deze gegevens zijn vereist en andere gegevens zijn optioneel. Voor onderwijsedities van onze apps moet u gegevens verstrekken waaruit blijkt dat u hiervoor in aanmerking komt. Teneinde onze databases bijgewerkt te houden en u de meest relevante inhoud en ervaringen te bieden, kunnen we uw gegevens samenvoegen met gegevens van andere bronnen overeenkomstig toepasselijke wetgeving. Via bijvoorbeeld deze bronnen verkrijgen we informatie over de grootte, branche en andere gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt.
Apps en websites van Agenses
We verzamelen gegevens over de manier waarop u onze apps en websites gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u inlogt op eenvan onze services. We kunnen gegevens verzamelen die vanaf de browser of het apparaat worden verzonden naar onze servers zodra u een website van Agenses bezoekt of een app van Agenses gebruikt. Via de browser of het apparaat kan uw IP-adres aan ons worden doorgegeven (waaruit we in het algemeen kunnen opmaken waar u zich bevindt), alsmede het type browser en het apparaat dat u gebruikt. Wanneer u een website van Agenses bezoekt, kunnen gegevens aan ons worden doorgegeven via de browser, zoals de pagina vanaf waar u onze website hebt bereikt en, indien van toepassing, de zoekopdrachten die u hebt getypt in een zoekmachine vanaf waar u onze website hebt bereikt. Met behulp van cookies en soortgelijke technologieën kan Agenses gegevens verzamelen over de manier waarop u onze apps en websites gebruikt. Op onze servers kunnen soortgelijke gegevens worden verzameld wanneer u zich aanmeldt bij de app of website. Afhankelijk van de app of website kunnen deze gegevens anoniem worden verzonden of aan u worden gerelateerd
We gebruiken ook geautomatiseerde systemen om uw inhoud te analyseren met technieken zoals machinaal leren om onze apps en websites te verbeteren. Deze analyse kan plaatsvinden als de inhoud wordt verzonden of ontvangen via een online functie van een app of website van Agenses of als de inhoud wordt opgeslagen op servers van Agenses.
Activering van apps van Agenses en automatische updates
Wanneer u uw app van Agenses activeert of wanneer u updates voor de app installeert, verzamelen we bepaalde gegevens van uw apparaat (waaronder uw IP-adres), de Agenses-app en het serienummer van uw product . Sommige van onze apps bevatten functies die verbinding maken met onze servers en u de mogelijkheid bieden om updates voor de app te installeren. We kunnen gegevens bijhouden, bijvoorbeeld of de update al dan niet is geslaagd. We kunnen de gegevens die zijn verzameld tijdens het activeren of bijwerken van apps, gebruiken om uw kopie van de app te valideren en bevestigen dat deze authentiek is en de juiste licentie bevat.
E-mails van Agenses
E-mails die we naar u sturen, kunnen een technologie (een webbaken genoemd) bevatten waarmee Agenses kan bepalen of u de e-mail hebt ontvangen of geopend en of u op een koppeling in de e-mail hebt geklikt.
Online advertenties van Agenses
Agenses adverteert online op verschillende manieren, bijvoorbeeld door op websites en in apps van andere bedrijven advertenties van Agenses u te tonen. We verzamelen gegevens over welke advertenties worden getoond, op welke advertenties wordt geklikt en op welke webpagina de advertentie werd getoond.
Knoppen, tools en inhoud van andere bedrijven
Apps en websites van Agenses kunnen knoppen, tools of inhoud die is gekoppeld aan services van andere bedrijven (bijvoorbeeld de Facebook-knop Liken) bevatten. We kunnen gegevens verzamelen over uw gebruik van deze functies. Wanneer u bovendien deze knoppen, tools of inhoud ziet of gebruikt of wanneer u een webpagina of app van Agenses met deze knoppen, tools of inhoud ziet, worden mogelijk bepaalde gegevens automatisch vanuit de browser verzonden naar het andere bedrijf. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie.
Pagina’s van Agenses en aanmeldingsservices voor sociale netwerken
Agenses heeft eigen pagina’s op veel websites voor sociale netwerken. U kunt zich ook aanmelden bij een app of website van Agenses via een account voor sociale netwerken, zoals een Facebook-account. We kunnen gegevens verzamelen wanneer u onze pagina’s voor sociale netwerken of deze aanmeldingsfuncties gebruikt.
Hoe gebruikt Agenses de gegevens die over mij worden verzameld?
Agenses gebruikt deze gegevens die we over u verzamelen op verschillende manieren, bijvoorbeeld voor het volgende:
 • Apps en websites van Agenses bieden waarvoor u zich hebt ingeschreven, alsmede services, ondersteuning of informatie waarom u hebt verzocht
 • Beter inzicht krijgen in de manier waarop onze websites en apps worden gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren en gebruikers kunnen aantrekken en behouden
 • Geautomatiseerde systemen gebruiken om uw inhoud te analyseren met technieken zoals machinaal leren om onze services te verbeteren. Deze analyse kan plaatsvinden wanneer de inhoud wordt verzonden, ontvangen of opgeslagen.
 • Problemen in onze apps en op onze websites analyseren
 • Een website, app of Agenses-advertentie afstemmen op uw waarschijnlijke interesses
 • Zakelijke berichten naar u verzenden, bijvoorbeeld in verband met betalingen of de vervaldatum van uw abonnement
 • Informatie naar u verzenden over Agenses, releases van nieuwe apps, speciale aanbiedingen en soortgelijke informatie
 • Marktonderzoek verrichten naar onze klanten, hun interesses en de effectiviteit van onze marketingcampagnes
 • Fraude en softwarepiraterij verminderen en u en Agenses beschermen
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Agenses deze?
Zoals de meeste websites gebruikt Agenses cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen.
Op websites van Agenses kunnen ook cookies en soortgelijke technologieën van andere bedrijven worden gebruikt waarmee we aanvullende gegevens voor metingen kunnen verzamelen.
Deelt Agenes mijn persoonlijke gegevens?
Agenses werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals het bieden van klantenservice, het verwerken van creditcardbetalingen en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonlijke gegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.
Agenses kan ook je persoonlijke gegevens doorgeven:
 • Wanneer u hiermee instemt
 • Binnen de bedrijvengroep van Agenses voor in dit privacybeleid beschreven doeleinden.
 • Aan onze wederverkopers en andere verkooppartners als je zakelijke klant bent en ermee hebt ingestemd om marketingberichten van Agenses te ontvangen. We delen persoonlijke gegevens van klanten niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, tenzij de klant hiermee heeft ingestemd.
 • Wanneer we worden verplicht om gegevens te verstrekken als reactie op een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak of andere toepasselijke wet of juridische procedure
 • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat de gegevens openbaar moeten worden gemaakt om fraude te voorkomen of hierop te reageren, onze apps of websites te beschermen tegen aanvallen, of de eigendommen en veiligheid van Agenses, onze klanten en gebruikers of het publiek te beschermen
 • Als we een fusie aangaan met of worden overgenomen door een ander bedrijf; een website, app of businessunit van Agenses verkopen; of onze bedrijfsmiddelen geheel of grotendeels worden overgenomen door een ander bedrijf. In dergelijke gevallen behoren uw gegevens waarschijnlijk tot de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen
We kunnen samengevoegde gegevens delen of publiceren waarmee u niet specifiek wordt geïdentificeerd, zoals statistische gegevens over bezoekers van onze websites of statistische gegevens van onze services en software.
Worden mijn persoonlijke gegevens ergens op websites of in toepassingen van Agenses weergegeven?
Op verschillende plaatsen op websites en in apps van Agenses kunt u opmerkingen publiceren, afbeeldingen uploaden of inhoud indienen zodat anderen deze kunnen bekijken. Soms kunt u beperken wie door u gedeelde gegevens kan bekijken, maar op sommige plaatsen kunnen deze worden bekeken door het algemene publiek of door andere gebruikers van de app of website. Wees voorzichtig wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Verstrek geen gegevens die u liever voor uzelf houdt, tenzij u zeker weet dat u de gegevens publiceert in een app of op een website waar u kunt regelen wie uw publicatie bekijkt. Wanneer u berichten publiceert op bepaalde gebruikersforums op onze websites en in onze apps, kan uw e-mailadres of naam worden opgenomen in en weergegeven bij uw bericht.
Als u inhoud wilt verwijderen die u hebt gedeeld op onze websites en in onze apps, dient u dezelfde functie op de website of in de app te gebruiken waarmee u de inhoud hebt gedeeld. Als een andere gebruiker u uitnodigt om deel te nemen aan een sessie waarin u gezamenlijk inhoud bekijkt, bewerkt of becommentarieert, kunt u uw bijdragen verwijderen.
Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig?
We begrijpen dat de beveiliging van je persoonlijke gegevens belangrijk is. We bieden uw redelijke controlesystemen voor administratieve, technische en fysieke beveiliging om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ondanks onze inspanningen zijn beveiligingssystemen echter nooit 100% effectief, waardoor Agenses niet kan garanderen of waarborgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn.
Waar slaat Agenses mijn persoonlijke gegevens op?
Uw persoonlijke gegevens en bestanden worden opgeslagen op servers van Agenses en van bedrijven die we inschakelen om services namens ons te verlenen. Uw persoonlijke gegevens kunnen internationaal worden overgedragen omdat onze servers zich overal ter wereld bevinden en bedrijven die we inschakelen voor het uitvoeren van onze activiteiten, zich in verschillende landen wereldwijd bevinden.
Stuurt Agenses me marketingberichten?
De bedrijvengroep van Agenses en bedrijven die we inschakelen voor de marketing van onze websites en apps namens ons, kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie en aanbiedingen in verband met Agenses te verstrekken.
Verandert dit privacybeleid?
Soms kunnen we dit privacybeleid wijzigen zodat Agenses uw persoonlijke gegevens op een andere manier kan gebruiken of delen. Als we dat doen, geeft de koppeling naar het beleid op onze websites (die zich meestal in de voettekst van de website bevindt) aan dat het beleid is gewijzigd. Voor nieuwe gebruikers wordt de wijziging na publicatie van kracht. Voor bestaande gebruikers wordt de wijziging of update 30 dagen na publicatie van kracht in het geval van een grote wijziging. We raden u aan onze webiste en de privacy pagina af en toe te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.
Met wie kan ik contact opnemen met vragen of zorgen?
Als u een vraag of opmerking in verband met privacy hebt, kunt u een e-mail sturen naar support@agenses.com.

Probeer Het Nu Gratis!

Verbeter uw prestaties

Creëer nu een account!